Säkerhetspolicy

1. Eastern Snow

Som en del av vår verksamhet behöver vi på Eastern Snow samla in och hantera era personuppgifter. Syftena med detta behandlas i vår säkerhetspolicy för hantering av personuppgifter. Eastern Snow är ansvariga för att denna policy efterföljs.

Har du frågor angående vår policy eller om hur just dina personuppgifter kommer att hanteras  kan du kontakta oss här:

Eastern Snow Aps

Lundtoftevej 270 C

DK-2800 Kgs. Lyngby

[email protected]

Company: +45 70 23 02 40

CVR: 39866390

2. Vilka uppgifter vi samlar in – syftena samt den rättsliga grunden för hanteringen?

I samband med att du bokar en resa hos oss får vi tillgång till följande information:

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, betalningsuppgifter, CPR-nummer, passnummer, matpreferenser och klädstorlekar.

Vi samlar in ovanstående personuppgifter enbart i syfte att kunna anordna din önskade resa. Vid insamling och behandling av dina personuppgifter efterföljs dataskyddsförordningen art. 6(1)(b), insamling och behandling av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vår del av reseavtalet.

Det finns även möjlighet att registrera sig för vårt nyhetsbrev, det görs via vår hemsida. För detta behöver du anmäla ditt intresse samt namn och e-postadress. Dessa uppgifter används uteslutande för att vi ska kunna kontakta dig samt det nyhetsbrev du anmält intresse för. Du har rätt att närsomhelst avregistrera dig för nyhetsbrevsutskick varpå detta kommer att upphöra. Uppsägning av nyhetsbrev görs via kontaktuppgifterna du finner i punkt 1. eller genom att följa anmälningslänken i ditt senaste nyhetsbrev.

3. Vem hanterar dina personuppgifter?

I enstaka fall har vi rätt att dela dina personuppgifter till annan part. I dessa fall distribueras uppgifterna till våra samarbetspartners för inkvartering på hotell mm. Utöver det används ett dataprogram kopplat till vårt IT-system, order- och faktureringssystem, ekonomiska system, revision och liknande.

Uppgifter kan även distribueras till utvalda samarbetspartners i och med bokning av resa: Hotell, bussföretag, reseledare, utrustningsutyhrning samt flygbolag.

4. Hur länge har vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi har tillgång till dina personuppgifter så länge de är relevanta för vårt arbete samt så länge vi har legitim rätt till det. Därmed raderas dina personuppgifter när den rättsliga tiden löpt ut i enlighet med lagstiftningen om hantering av personuppgifter. 

Uppgifter som vi tillgått i samband med registrering för nyhetsbrev har vi rätt att behålla i 2 år efter det sista utskicket av nyhetsbrev, av dokumentationsmässiga skäl.

Vissa faktureringsuppgifter har vi rätt att tillgå i upp till 5 år i enlighet med bokföringslagen.

5. Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att bli upplyst om hur dina personuppgifter kommer hanteras av oss.

Vid några lagstadgade undantag har du rätt att tillgå insyn i de av dina personuppgifter vi behandlar samt en del annan information. Såsom, syftena med insamlingen, uppgiftskategoriseringen, mottagarna, hur länge vi har tillgång till dina uppgifter mm. 

Du har rätt till att kräva att felaktig information om dig raderas.

I vissa fall har du även rätt att begränsa oss i hanteringen av dina personuppgifter i förtid gentemot den tidpunkt då de generellt sett raderas. Detta kan exempelvis vara tillfällen då de inte längre är relevanta för oss i det syfte de insamlats eller om du drar tillbaka ditt samtycke för vår tillgång till dina personuppgifter. Detta så länge vi inte har rättslig grund till att behålla dem. 

I vissa fall har du även rätt att begränsa oss i hanteringen av dina personuppgifter. Därefter har vi endast rätt att, utöver lagring av dina uppgifter, distribuera vidare dina uppgifter med ditt samtycke. Vi har även rätt att trots detta upprätta, hävda eller försvara oss i rättsliga ärenden för att beskydda en person eller viktigt allmänt intresse. 

I vissa fall har du rätt att göra invändningar rörande användningen av dina personuppgifter. Detta görs då på ett strukturerat sätt och skickas till oss digitalt. 

Detta ger dig även rätt att få dina personuppgifter överförda till annan dataansvarig, så länge detta är tekniskt möjligt.

I vissa fall har du rätt att göra invändningar mot vår annars rättsligt korrekta hantering av dina personuppgifter.

Du har även rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Görs det kommer vi att upphöra att använda dina uppgifter i kommersiellt syfte.

Läs mer om dina enskilda rättigheter på Datainspektionens hemsida:
https://www.datainspektionen.se/

Om du önskar utnyttja någon av ovanstående rättigheter, kontakta då oss via kontaktuppgifterna du hittar under punkt 1. 

Vi kommer att behandla en yttran angående dina rättigheter snabbast möjligt inom den lagstadgade tidsramen, d.v.s. senast en månad efter det att vi mottagit din yttran.

6. Klaga till Datainspektionen

Är du inte tillfredsställd med hur vi hanterat dina personuppgifter ber vi dig i första hand kontakta oss. Är du fortsatt missnöjd kan du kontakta Datainspektionen, nedan följer deras kontaktuppgifter:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

E-post: [email protected]

7. Cookies

På vår hemsida används Cookies för att förbättra användarupplevelsen. Cookies är bland annat nödvändigt för vissa funktioner hos webbshoppen. Cookies används på i stort sett alla hemsidor för att hemsidan ska fungera på önskvärt sätt. 

Cookies fungerar som ett tillfälligt ID som möjliggör igenkännandet av din dator. Cookies samlar information om vilka sidor och funktioner du besöker/använder. Vem du är eller vad du heter kan Cookies inte se. 

På vår hemsida används även Google Analytics för att samla in statistik angående besöksbeteenden på hemsidan. Informationen används för att kartlägga vad besökarna är intresserade av samt hur vi kan utveckla vår hemsida för att göra den för besökarna relevanta informationen lättåtkomlig. 

Du kan alltid neka Cookies på din dator, detta görs bland webbläsarinställningarna.

Vi vill dock uppmärksamma dig på att du vid nekandet av Cookies kan komma att förlora vissa funktioner på hemsidan, som exempelvis webshoppen.

Få ny powder

Tilmeld nyhedsbrevet nu

SKAFFA NYTT PULVER

REGISTRERA DIG FÖR NYHETSBREVET NU

Boende i Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy tour flow

FÖRVÄNTINGAR PÅ RESAN

När du bokar resan kommer en av våra anställda att kontakta dig. Vi kommer då att gå igenom dina förväntningar på resan och se till att du har all den information du behöver.

BETALNING AV RESAN

Efter att vi har mottagit betalningen för resan skickar vi en bokningsbekräftelse, en packningslista och ett program inför resan.

INFORMATION

Vi håller dig uppdaterad om resan löpande.

AVGÅNG

TRANSFER

Säkerhetsgenomgång

När vi kommer till vårt destination får du en säkerhetsgenomgång. På det sättet vill vi se till att du får de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna åka säkert utanför pisten.

Utförsåkarvardag

Förutom skidåkning och snowboard arrangerar vi också sociala evenemang som att gå i bastun, middagar och öl på kvällen. Dessa händelser bestäms dock av vilken typ av väder vi utsätts för.

RETUR

Vi hjälper dig hela vägen. Vår guide tar dig till en av flygplatserna och ser till att du kommer ombord på flyget hem.

Vi önskar dig en fantastisk tur.

Kontakta oss om du har några frågor.

Är vi fantastiska eller kan vi fortfarande förbättra?

Ge oss feedback

Är du inte helt nöjd?

Om det är något gällande resan/upplevelsen som du inte är helt nöjd med, så kontakta oss gärna omgående. Det går alltid att få hjälp och rådgivning, samt att inge klagomål till Pakkerejse-Ankenævnet.

Språk