Persondatapolitik

1. Eastern Snow

Som led i vores virksomhed indsamler og behandler Eastern Snow personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik. Eastern Snow er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Eastern Snow Aps

Lundtoftevej 270 C

DK-2800 Kgs. Lyngby

[email protected]

Company: +45 70 23 02 40

CVR: 39866390

2. Hvilke oplysninger vi indsamler – formålene hermed og retsgrundlaget for behandlingen

I forbindelse med køb af rejse hos os, kan vi indsamle følgende oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, CPR-nummer, pasnummer, madpræferencer og tøjstørrelser.

Vi indsamler udelukkende ovenstående personoplysninger for at kunne opstille den ønskede rejse for dig. Vi indsamler og behandler således oplysningerne på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b), idet behandlingen af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af vores kontraktforhold med dig.

Du har endvidere mulighed for at tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Til brug herfor skal du oplyse os om dit navn, e-mailadresse og interesse. Vi anvender udelukkende disse oplysninger i forbindelse med fremsendelse af nyhedsbreve, og kun såfremt du har givet os dit samtykke til at modtage sådanne nyhedsbreve. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter vi ikke længere vil sende nyhedsbreve. Dette kan du gøre ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i pkt. 1 eller ved at følge afmeldingslinket i det pågældende nyhedsbrev.

3. Hvem har adgang til dine personoplysninger

I enkelte tilfælde har vi brug for at dele dine personoplysninger til andre. Vi anvender således samarbejdspartnere, som tager imod oplysninger til brug af indlogering på hotel mm. Derudover anvender vi databehandlere i forbindelse med IT-systemer, ordre- og faktureringssystemer, økonomisystemer/revisioner og lignende.
Endvidere vil Eastern snow typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med bestilling af rejse, og dermed relaterede produkter: hoteller, busselskaber, rejseledere, udstyr udlejningsfirmaer og flyselskaber.

4. Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe de er relevante for os, og vi har et legitimt formål med at opbevare dem. Dine personoplysninger slettes således løbende i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Oplysninger, som du har givet os i forbindelse med modtagelse af nyhedsbreve, opbevarer vi af dokumentationsmæssige årsager indtil 2 år efter, at vi sidst har sendt dig et nyhedsbrev.

Visse fakturaoplysninger er vi endvidere forpligtede til at opbevare i 5 år i henhold til bogføringslovgivningen.

5. Dine rettigheder

Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen ret til at se oplysninger i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har med få lovbestemte undtagelser berigtigelse til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger, såsom formålene med behandlingen, kategorierne af oplysninger, modtagerne af oplysninger, hvor længe de opbevares mv.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv slettet.

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Dette kan eksempelvis være tilfældet, såfremt det ikke længere er nødvendigt for os at have oplysningerne af hensyn til de formål, hvortil de er indsamlet, eller du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet retsgrundlag til at opbevare dem.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun transmittere oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret gøre indsigelse vedrørende personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format til personlig brug. Retten indebærer endvidere en mulighed for at få overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring, i hvilket tilfælde vi vil stoppe med at bruge dine oplysninger hertil.

Læs mere om de enkelte rettigheder på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at benytte dig af ovenstående rettigheder, skal du kontakte os via kontaktoplysningerne under pkt. 1.

Vi vil behandle en rettighedsanmodning hurtigst muligt og inden for den lovbestemte tidsramme, dvs. som udgangspunkt senest en måned efter, at vi har modtaget anmodningen.

6. Klage til Datatilsynet

Såfremt du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, beder vi dig indledningsvist kontakte os. Såfremt du fortsat er utilfreds, kan du kontakte Datatilsynet på nedenstående oplysninger.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: [email protected]

7. Cookies

På vores hjemmeside bruger vi cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Nogle cookies er endvidere nødvendige for, at eksempelvis vores webshop kan fungere. Cookies anvendes på stort set alle hjemmesider, ligesom de i nogle tilfælde kan være nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere efter hensigten.

En cookie indeholder et tilfældigt genereret ID, der gør det muligt at genkende din computer, herunder samle information om, hvilke undersider og funktioner, der besøges af din browser. Men cookies kan ikke se, hvem du er, eller hvad du hedder.

Vores hjemmeside anvender endvidere Google Analytics til at samle statistik om de besøgendes adfærd på hjemmesiden. Informationerne bruger vi til at forstå, hvad de besøgende er interesserede i, samt hvordan vi bedst muligt kan præsentere den relevante information for dem.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du afviser cookies, vil der være services og funktioner, som du ikke kan bruge, fx vores webshop.

Få ny powder

Tilmeld nyhedsbrevet nu

Indkvartering i Persondatapolitik

Persondatapolitik tour flow

FORVENTNINGSAFSTEMNING

Ved bestillingen af en tur, vil du blive kontaktet af vores rejseleder. Rejselederen vil forventningsafstemme med dig, så vi sikre os, at du får alt den information, som du har behov for så du kan træffe dit valg om dit næste skieventyr.

BETALING AF REJSE

Efter betalingen af din rejse, så sender vi dig en ordrebekræftelse, pakkeliste og et rejseprogram for turen.

INFORMATION

Vi holder dig løbende orienteret om turen og eventuelle detaljer. 

AFREJSE

TRANSFER

SIKKERHEDSBRIEF

Når vi er nået frem til vores destination vil du/I får en sikkerhedsbriefing. Vi vil på denne måde sikre os, at du/I har bedst mulige forudsætninger for ikke kan komme galt afsted i off-piste situationer.

DAGLIGE OPLEVELSER

Ud over ski/snowboard ture, arrangerer vi også sociale ting som sauna, middage og evt. øl om aftenen. Disse er  dog bestemt af hvilket slags vejr vi bliver udsat for.

HJEMREJSE

Vi hjælper dig hele vejen hjem. Vores rejseleder tager med i lufthavnen og sørger for, at du/I kommer sikkert hjem.

VI ØNSKER JER EN FANTASTISK TUR!

Kontakt os endelig, hvis der skulle være flere spørgsmål!

Sind wir großartig oder können wir uns noch verbessern?

Geben Sie uns eine Rückmeldung!

Bist du nicht ganz zufrieden?

Wenn es etwas an unserem Erlebnis gibt, womit sie nicht ganz zufrieden sind, nehmen sie gerne kontakt zu uns. Und denken sie daran, dass sie zur jeder Zeit Beratung und Anleitung finden können, samt eine Beschwerde, bei Pakkerejse-Ankenævnet (Pauschalreisen- Beschwerdeausschuss) einreichen können.

Are we awesome or can we still improve?

Give us feedback!

Are you not fully satisfied?

If there is  something about our experience that you are not fully satisfied with, then quickly reach out. And remember that you can always find advice and guidance and file a complaint with Pakkerejse-Ankenævnet (Package Tour Appeal Board).

Sprog